Želje

1 ili 2 želje istodobno...Jaki numerički kod ili kodovi koje možete naručiti istovremeno u izuzetno kratkom vremenskom pojasu realizacije.
Numerologinja Karin sa Željom

Povezani s otkucajima srca

Prilika za vaše želje

Putujte sa svojom željom na krilima nade. Nada je korak prema vašoj želji. Sve ostalo učinit će numerički kod ŽELJA s otkucajima vašeg srca Kad za to dođe vrijeme, na poštu ćete dobiti savjet u vezi sa vašom željom. S aktiviranim numeričkim kodom ŽELJA očekujte put do svoje 1 želje u roku od 14 dana. Ili 2 želje, to u potpunosti ovisi o tome koliko je iskrenih želja stvarno prisutno u vašem životu.

Numerički kod želja koji ispunjava vaše želje

Numerički kod koji aktivira vaše želje.

Želja mora postojati, mora biti definirana, mora biti iskrena da se kodu želja može narediti da radi u ovoj kratkoj vremenskoj zoni od 14 dana. Legenda o brojevima kaže da će se onda ostvariti.

Znate li svoju želju?

 • Ne otvara vam se?
 • Je li vam se otvorilo i zatvorilo?
 • Je li vaša želja već na mostu i bojite li se da će se okrenuti i neće doći do vas?
 • Je li se želja ostvarila i bojite se da ćete je izgubiti?
 • Imate li želju koja je realna?
 • Imate li točno definiranu želju i je li ta želja iskrena?

Zatim se ODLUČITE i naručite.

14 dana djelovanja

 • 14 dana je vrijeme kada se svi jednoznamenkasti brojevi rotiraju, a prvih 5 se dodatno obrne, a broj 5 dodirne kao glavna točka za 2021. godinu.
 • 14 u ovoj konfiguraciji i u tom smislu predstavlja proboj događaja, koji je vaš najvažniji otkucaj srca u ovom trenutku. U to vrijeme od 14 dana može se dogoditi ili potpuno ostvarena želja ili otvorena vrata, pogotovo ako su zatvorena u trenutku kada odlučite o ovom numeričkom kodu želja.
 • 5 ili 14 također mogu biti u satima u ovom izračunu, nadalje: 23 sata, 2 dana, 4 dana, 5 dana, 7 dana, 9 dana, 11 dana. Ova kombinacija brojeva izravno je povezana s događajem u gore napisanoj vremenskoj zoni.
 • U ovih 14 dana primit ćete s moje stranice 1 nagovještaj što se događa, što još trebate učiniti ili samo pričekati. Savjet će vam uvijek doći u pravo vrijeme unutar te vremenske zone.

Vaša će želja biti troznamenkasta

Numerički kod izračunat za vašu želju bit će troznamenkasti jer je u njemu kombinirana

 •   prošlost (tu je započela vaša želja)
 •   sadašnjost (vaša želja stoji ili zastaje ili sumnjate u uspjeh onoga što želite)
 •   budućnost (vaš otvoreni put do nje i ostvarenje)

Želja mora postojati, mora biti definirana, mora biti iskrena da bi mogli naručiti KOD ŽELJA za rad u ovoj kratkoj vremenskoj zoni od 14 dana. Legenda o brojevima kaže da će se onda ostvariti.

Prvi kod želja je za vašu izravnu i jasnu želju. Drugi kod želja je za vašu drugu izravnu i jasnu želju.

Brza realizacija

Što ako se vaša želja ostvari prije isteka 14 dana?

Ako se želja ispuni prije isteka 14 dana, što bi se u većini slučajeva trebalo dogoditi, kod želja čuva se do isteka, jer je izračun vezan za njezinu potvrdu ako se dogodi ranije. Maksimalan broj simultano naručenih numeričkih kodova želja je 2 ili 1 i narudžba čeka nekoliko dana. Ovo je vaša odluka ovdje.

Svi kodovi, uključujući ostale kodove koje možda imate, međusobno se isprepliću, dodajući snagu, tako da se međusobno ne ometaju jer svaki numerički kod uvijek dolazi prvo od vašeg datuma rođenja. Vaš datum rođenja ste VI.

Snaga u vašim rukama

Otkucaji srca na kodu su otkucaji vašeg srca i ovaj numerički kod želje mora biti pohranjen kao pozadina ili zaključani zaslon ili imenik ili galerija u kojoj su vaše fotografije pohranjene u vašem telefonu.

Poruke, pozivi, fotografije, glazba, društvene mreže, e-pošta, vaše važne aplikacije, slike, izvor su vaše želje i ovdje trebate samo staviti kod želje, jer će on povezati prošlost, sadašnjost i budućnost. Stoga je ovaj kod samo za telefone. Također ćete dobiti pdf potvrdu koju spremite u prozirnu mapu.

Ne čekajte.

Odlučite se za nju čim osjetite da vam treba, a ne čekajte, jer se tada veza već događa na nesvjesnim razinama, a koju će vaš numerički kod želje tada moći otvoriti. Naime, u izračunu ima više poveznica i podataka, a veza je kao zadnja s vaša tri broja telefona ona točka kada vaša želja započinje s računanjem vašeg putovanja do nje.

Telefon je želja, komunikacija želje, vaša energija želje i primatelj vaše želje.

Donesi odluku

Zašto je ovaj put potrebno hitno donijeti odluku, ako naravno imate ŽELJU.

Svako predugo čekanje smanjuje mogućnost jer se kôd postavlja i izračunava na način da su te veze veće od nas samih. Ovo je jedini numerički kod:

 • s ovim rasporedom.
 • radi na 1 želji samo na ovaj način.
 • s tako kratkom vremenskom zonom.
 • ima RIJEČ umjesto poruke koja će vas povezati s vašom željom.
 • koji zahtijeva podatke izračuna koji su vam važni
 • što će, između ostalog, za izračun zahtijevati 3 znamenke vašeg telefonskog broja
 • staze prošlost-sadašnjost-budućnost (tri broja)

Osnovne upute

Numeričke kodove koje imate ili ćete ih uvijek imati na telefonu također možete premjestiti u galeriju u kojoj imate druge slike, kodovi također rade od tamo jer kontrolirate svoj telefon, računalo ili tablet, a ne morate ih uvijek imati u pozadini, zaključani zaslon, imenik, računalo, tablet, telefon. A uvijek ih možete vratiti na pozadine, zaključane zaslone, imenike kad vam se prohtije.

U imeniku možete imati koliko god želite različitih numeričkih kodova, jer svaki ima svoje ime, snagu, simbol, poruku i kod, a svaki ide pod imenik pojedinačno, baš kao i dodavanje kontakata.

U svim numeričkim kodovima je važan najprije vaš datum rođenja, pa su svi kodovi koje naručite međusobno isprepleteni, udvostručujući tako snagu događaja.

Pri kodu želja očekujte

7 tokova vašeg otkucaja srca prema događajima u satima ili danima. 5 vrhova otkucaja vašeg srca. Prelijevanje i izbor boja bit će precizno utvrđeni i predstavljaju odnose i događaje u kojima ste...bili ste...želite biti...Izračunati troznamenkasti kod na posebnom numeričkom izračunu. Odmah nagovještaj - riječ koja je prva vodila vaše želje. Vremenska zona od aktivacije do završetka 14 dana. 1 personalizirani savjet u roku od 14 dana.
Mijenjanje događaja i upravljanje njima99%
Pozitivan utjecaj na odluke100%
Energija želje na mostovima prošlosti96%
Neočekivani sretni preokreti100%