Sjećanje sreće

48,00

 

Numerički digitalni kod sjećanje sreće imat će

  • Posebni simbol
  • Izračunati numerički kod za pojedinca i njegovu priču
  • Posebna poruka za pojedinca.
  • Vrijeme koje će se početi odbrojavati od trenutka aktivacije.
  • Ovaj numerički kod nema trajanje, jer djeluje do ostvarenja tog osjećaja, događaja koji će vam biti uspomena na sreću.
  • Posebne poruke sa savjetima koje će korisnici ovog numeričkog koda dobiti na vaše adrese e-pošte u određenom vremenskom slijedu koji sama odredim.
Unesite svoj datum rođenja
Datum rođenja osobe vezan za vaše sećanje na sreću. Ako ga nemate, polje ostavite prazno
Datum koji je vaše sećanje na sreću, ako ga tačno znate. Ako to ne znate, ostavite ga praznim
Categories: ,
Opis

Numerički kod sjećanje na sreću je numerička posebna priča, o čaroliji sjećanja, koju je dobro aktivirati upravo sada u ovo vrijeme prijelaza brojeva, jer će oni imati svoju posebnu snagu zbog vremenske zone prolaska kroz prošlost, sadašnjost u budućnost.

Pred upisivanjem podataka za izračun numeričkog koda Sjećanje sreće

Važno je da zaista unesete datum događaja koji vam je donio sreću kad se počeo događati.

Ako će i dalje biti povezan s osobom kod koje to želite ponovno doživjeti, tada ćete za izračun odabrati tu osobu.

Ako samo želite ponoviti doživljaj događaja, a određena vam osoba više nije važna, već vam je važan netko drugi, unijet ćete datum rođenja te osobe.

Ako samo želite da se vaši osjećaji sreće ponove s događajem, a ne odnose se na bilo koju drugu osobu, tada ćete ostaviti datum druge osobe praznim i ispuniti samo datum rođenja i točan datum tog dana.