6 tock srece – namig 1 – 5

Prošlo je 11 dana i rekla bi da je došlo do zatišja nakon nekog događaja. Isključite telefon ili kompjuter ili tablet na 1 minutu, pa ga ponovo upalite, pogledajte sliku osobe gdje je bio prekid ili je zatišje (neka bude novija slika) tamo gdje ju imate spremljenu pa potom zatvorite sliku. U narednim satima a najkasnije za 3 dana, dogodit će se prijelomni događaj. Sada ne smijete ništa, ovo je jako važno, vjerujte da će vaš kod učiniti sve, pogotovo ako je vezan uz nešto drugo.

Related Posts